Начало -> Книжките -> Помагалка - I част

Астрономия за деца - Помагалка - 1 част

Астрономия за деца - Помагалка - I част

„Помагалка - I част“ има 32 страници.

Темите се припокриват тъй като тя обслужва първата книжка.

Всяка подтема се разглежда в 4 урока:

Урок №1 - Теоретични познания - Дава се основна теоретична информация по темата. Разглеждат се книжки и енциклопедии за Космоса и се обсъждат.

Урок №2 - Практически умения - Включени са методически насоки и препоръки за изпълнението на задачите от I част.

Урок №3 - Художествена литература - Съдържа стихотворения по конкретната тема. Чрез заучаване на стихчета и гатанки се обогатява езиковата култура на децата и техният речник.

Урок №4 - Игри и забавления - Описани са различни дидактични игри, игри с думи, подвижни игри със състезателен характер, начини за изработване на шаблони, подреждане на пъзели, демонстрации.

© 2011-2013 ЕТ "МИШЛЕ - Стоян Мачкърски". Всички права запазени