Начало -> Книжките -> I част

Астрономия за деца - 1 част

Астрономия за деца - I част

Книжката „Астрономия за деца - I част“ съдържа 20 работни страници.

Застъпени са две глобални теми: „Слънчева система“ - с шест подтеми и „Планетите“ - с 10 подтеми.

Тази книжка съдържа материали за самостоятелна работа към раздел „Практически умения“ в Помагалка - I част. За правилно изпълнение на задачите следвайте указанията от Помагалката.

Чрез книжката се доразвиват умения за оцветяване, рисуване, дорисуване, свързване на точки чрез линии и ограждане. Развитието на наблюдателност, внимание, нагледно-образно и логическо мислене се затвърдява с действията: открий, посочи, свържи, анализирай и мислено сравни.

Вижте три случайно подбрани странички:

© 2011-2013 ЕТ "МИШЛЕ - Стоян Мачкърски". Всички права запазени

1/3

2/3

3/3