Начало -> Хронология -> 8 и 9 май 2008

Съвременни тенденции в предучилищното възпитание

На 8 и 9 май 2008г. в град Сандански се проведе Деветата международна научно-практическа конференция на тема: „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание“.

Г-жа Мария Чинкова успя да събере педагози от предучилищния сектор на три балкански страни: България, Гърция и Македония. На срещата в гр.Сандански те споделиха своя опит, предложиха идеи за организиране на ситуации, разказаха за проекти, по които са работили.

Работата по време на конференцията бе разпределена в 4 секции:

  • Изследователска дейност;
  • Представяне на проекти и работа по проекти;
  • Практически идеи: тържества, идеи за интериора и др.;
  • Квалификационни практики.

Всички участници се постараха да бъдат максимално полезни на своите колеги. Обогатени и заредени с творчески ентусиазъм, се завърнахме по родните места.

© 2011-2013 ЕТ "МИШЛЕ - Стоян Мачкърски". Всички права запазени

1/1