Начало -> Хронология -> 2009 - 2011г.

Проект за книжките

За подготовката и реализацията на проекта ми помогнаха материалите, които непрекъснато събирах през годините. Всички проведени уроци, игри и наблюдения бяха записвани и грижливо подреждани в картотека. Всяко дете разполагаше с папка, в която да съхранява своите практически разработки.

При работата с децата съм изпробвала различни варианти и подходи, методи и средства за онагледяване, начини на изразяване и поднасяне на информацията. Накрая съм избрала най-оптималния вариант, за да може по най-достъпен и интересен за децата начин те да получат специфичната научна информация.

Всичко събрано в тези четири книжки е изпробвано и се възприема добре от децата.

Мечтата ми да събера и подредя в книжки всички материали, използвани за учебна цел през годините, се сбъдна.

На 01 ноември 2011г. излезе от печат поредицата „Астрономия за деца“ - за улеснение на деца, родители, учители и всички любители на тази наука.

© 2011-2013 ЕТ "МИШЛЕ - Стоян Мачкърски". Всички права запазени