Начало -> Хронология -> 10 май 2006

Презентация на тема: „Астрономия за деца“

Представянето беше направено с учебна цел. След кратък поздравителен адрес от страна на децата от Детския планетариум, гостите имаха възможност да се запознаят с целите, методите, средствата и основните моменти в работата с децата.

Най-подробно бяха разгледани всички теми и подтеми, като бе онагледено как децата работят по всяка една от тях, какво заучават в часовете за теоретични познания и как прилагат наученото в часовете за практически умения.

Показана бе възможността за интеграция на астрономията с другите образователни направления.

Да уважат представянето на тази нова извънкласна учебна дейност дойдоха г-жа Венета Маринова - старши експерт „Предучилищна възраст“ в Регионалния инспекторат по образование – София област, г-жа Елена Вълканова - директор на ЦДГ „Индира Ганди“ - гр.Правец, директори на местни детски градини и много колеги.

Мероприятието се проведе в конферентната зала на СОУ „Христо Ясенов“. Гостите имаха възможност да поставят въпроси и да намерят отговори, да разгледат практическите изпълнения на децата от Детския планетариум.

Отзивите и коментарите бяха наистина много позитивни, което ме амбицира да продължа да работя с голям хъс и ентусиазъм в това направление.

© 2011-2013 ЕТ "МИШЛЕ - Стоян Мачкърски". Всички права запазени

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5